Føroyskt   /   Dansk

Der skal betales tunnelafgift ved brug af de undersøiske tunneler på Færøerne

Kør igennem de undersøiske tunneler uden at stoppe. Når du kører igennem tunnelerne, bliver dit køretøjs nr. plade registreret. Der skal betales på selskabets hjemmeside www.tunnil.fo. Dette er gældende for alle 4 undersøiske tunneler, Vágatunnilin, Norðoyatunnilin, Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin.

Kunst i Sandoyartunnelen
Selvbetjening

På selvbetjeningen (www.tunnil.fo) har du mulighed for at betale for hver passering, eller registrere dig til automatisk kortbetaling.

Betal for enkelt tur

Vær opmærksom på at du kun kan betale for ture, som er kørt indenfor de sidste 6 dage. Hvis turen ikke betales inden 6 dage, vil der blive udstedt en faktura hvor der pålægges gebyr. Såfremt betaling ikke er modtaget, sender vi fakturaen til EPC i London, som har adgang til nummerplader i Europa.

Registrer til automatisk kortbetaling

Hvis du registrerer dig til automatisk kortbetaling, vil alle turene i en given periode blive betalt automatisk. Når du registrerer dig til automatisk kortbetaling, skal du blot registrere dit køretøjs nr. plade og dine kortoplysninger, samt angive en periode som aftalen skal gælde (f.eks.. når du holder ferie på Færøerne). Kortoplysningerne bliver slettet automatisk i vores system én måned efter den angivne slutdato.

Log ind på din konto

(gælder kun hvis du er registreret til automatisk kortbetaling eller har et abonnement)

Hvis du har en færøsk lejebil, skal betalingen afvikles direkte med biludlejnings firmaet.

Priser

Prisen i Sandoyartunnelen er den samme som i Eysturoyartunnelen (Streymoy-Eysturoy)

Der pålægges gebyr kr. 50,-, såfremt betaling ikke er effektueret inden 6 dage.

Betal online

Du kan betale online for kørsel gennem de undersøiske tunneler. Betalingen skal foretages senest 6 dage efter du har kørt i tunnelerne. Hvis turen ikke betales inden 6 dage, vil der blive udstedt en faktura hvor der pålægges gebyr kr. 50,-.

Når betalingen er gennemført, vil en kvittering blive sendt til din mailadresse.

Betal online her

Abonnement

Du kan oprette et abonnement for at opnå rabatter. Et abonnement gælder for alle undersøiske tunneler. Der skal minimum indbetales DKK 400,- på abonnementet.

Såfremt abonnement også skal gælde for Eysturoy- og Sandoyartunnilin koster det kr. 200,- ekstra. Beløb som ikke er brugt på abonnementet, vil ikke blive refunderet.

Du kan oprette abonnement her

Bemærk at det ikke er muligt at tegne et abonnement til en færøsk lejebil, idet betalingen skal afvikles direkte med biludlejnings firmaet.

Lidt fakta om de undersøiske tunneler

De undersøiske tunneler forbinder en stor del af Færøerne sammen.

Eysturoyartunnilin som er 11,2 km lang, forbinder Streymoy og Eysturoy (Strømø og Østerø).

Vágatunnilin som er 4,9 km lang, forbinder Streymoy og Vágar (Strømø og Vågø).

Norðoyatunnilin som er 6,2 km lang, forbinder Eysturoy og Borðoy (Østerø og Bordø).

Sandoyatunnilin, som er 10,8 km lang, forbinder Streymoy og Sandoy.

De undersøiske tunneler er åbne hele døgnet på alle årets dage, dog kan de i særlige tilfælde være lukket (typisk grundet arbejde i tunnelerne).

Vilkår og betingelser

Kundebetingelser for P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnilin, P/F Vágatunnilin og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar

1. Ydelser

Ydelserne Kundebetingelserne er gældende for abonnement på tjenester, som P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnilin, P/F Vágatunnilin og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar tilbyder sine kunder. Alle abonnementer i Vága-, Norðoya-, Eysturoyar- og Sandoyartunnelerne er nu samlet i et abonnement, der administreres af P/F Tunnil. Et abonnement giver adgang til at anvende det elektroniske registreringssystem, der registrerer kørsel i alle undersøiske tunneler. Systemet giver abonnenten ret til at køre forbi betalingsstationer og gennem tunnelerne med køretøj, der hører til abonnementet, så længe abonnementet er gældende. Udover kundebetingelserne kan der fastsættes særlige betingelser.

2. Parter

En aftale om abonnement foretages mellem P/F Tunnil og abonnenten. Alle myndigheder og juridiske personer kan oprette abonnement.

3. Oprettelse af abonnement bestilles på en ansøgningsblanket, der kan fås fra P/F Tunnil eller på selskabets hjemmeside. Ved bestilling bliver der blandt andet vist til, hvilket slags abonnement bestillingen dækker.

Der skal gives nærmere oplysninger om f.eks. navn, beskæftigelse, bopæl, fødselsdag eller CVR-nummer, samt oplysninger om køretøjet, abonnementet er knyttet til. Det skal også oplyses, hvor regninger, meddelelser og andet fra P/F Tunnil skal sendes til. Hvis det kræves, skal oplysningerne dokumenteres. Der oprettes ikke abonnement, hvis vedkommende er i efterslæb til et af tunnelselskaberne, P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin eller P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar. Abonnenten kan ikke overdrage abonnementet til andre.

Et abonnement hos P/F Tunnil kan anvendes med samme betingelser i alle undersøiske tunneler.

4. Forpligtelser

Parternes forpligtigelser P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlars forpligtigelser er følgende:

 • At opretholde et optimalt elektronisk system, der skal sikre, at abonnenten kan køre forbi betalingsstationerne uden stop.
 • At rette fejl ved den elektroniske tjeneste så hurtigt som muligt.
 • At informere abonnenten, når der ikke er noget tilbage af abonnementsbeløbet.
 • At være nøjagtige i forhold til opkrævning af betaling for ydede tjenester.

Abonnentens pligter er følgende:

 • At give de rigtige oplysninger til P/F Tunnil i forbindelse med oprettelse eller ændring af abonnement.
 • At betale forud for tjenesten, som P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar tilbyder i overensstemmelse med betalingsbetingelserne. Betalingspligten er også gældende, hvis andre har anvendt tjenesten – herunder også uvedkommende. Betalingspligten er ikke gældende, hvis uvedkommende brug er gjort mulig pga. forsømmelse fra P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar.
 • At meddele hurtigst muligt, hvis det vurderes, at der er noget forkert på regningen.

5. Priser

Oplysninger om gældende listepriser for oprettelsesafgift, abonnement og rykkerafgift, fastsat af P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar, fås ved at henvende sig til P/F Tunnil. Priserne kan også findes på selskabets hjemmeside. Priserne kan stige med et varsel på 14 dage frem til et månedsskifte. Meddelelse om eventuelle prisstigninger meddeles abonnenten enten skriftligt eller i de færøske medier. Prisnedsættelser kan iværksættes uden at meddele abonnenten det.

Priserne for abonnement er kun gældende, hvis abonnenten har lavet automatisk betalingsaftale.

6. Betalingsbetingelser

 • Betalingssted: Betalinger skal indbetales på P/F Tunnils konto i et pengeinstitut eller på andre godkendte steder, som abonnenten oplyses om.
 • Forfaldstid: Kontoudtoget forklarer hver tjeneste for sig, periode, beløb og forfaldsdag. Har abonnenten oprettet aftale om abonnement, meddeles og betales efter gældende GS-regler (automatisk betalingsaftale).
 • P/F Tunnil har ret til at opkræve betaling for ydede tjenester, f.eks. følgende:
  • Abonnementsgebyr, der er betalt forud, og som giver abonnentens køretøj ret til at køre gennem tunnelerne.
  • Meddelelsesgebyr, der er gebyr for meddelelse om fornyelse, når abonnementsbetalingen nærmer sig at være ude.
  • Rykkergebyr for hver rykker, der sendes. Det kan være såvel meddelelse om indbetaling som meddelelse om for sen indbetaling.
  • Abonnementsgebyr betales forud.
  • Gebyr for at udskrive faktura, postgebyr mm.
 • Abonnementsgebyr Adresseændring: Abonnenten har pligt til at meddele P/F Tunnil adresseændring – og andre eventuelle ændringer, herunder også køretøj.
 • Post til abonnent: Regninger, kontoudtog, påmindelser, meddelelser – også opsigelser og brud på abonnement – sendes til abonnenten med mail. Skal post sendes som almindelig post, opkræves der ekstra gebyr for porto mm.

7. Misligholdelse og retsvirkning

Misligholder den ene part sine pligter i betydelig grad, har den anden part ret til at gøre nedenfor nævnte retsvirkninger gældende.

* Når tunnelselskaberne misligholder sine pligter i betydelig grad, har abonnenten ret til at kræve:

 • At fejlen rettes. P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar har pligt til at sætte tiltag i gang hurtigst muligt, så fejl rettes i tjenesten.
 • Opsigelse af abonnementet. Abonnenten har ret til at kræve abonnementet opsagt, hvis tunnelselskaberne i betydelig grad misligholder sine pligter.

* Når abonnenten misligholder sine pligter i betydelig grad, har P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar ret til at kræve:

 • Opsigelse af abonnementet. P/F Tunnil har ret til at opsige abonnementet, hvis abonnenten misligholder sine pligter i betydelig grad.
 • Opsigelse af abonnementet. Hvis abonnenten kører gennem tunnelen efter, at der ingen penge er tilbage af abonnementindbetalingen, og uden at der betales på anden måde, opsiges abonnementet uden yderlige meddelelse.

Ændringer af aftalen:

P/F Tunnil, P/F Norðoyatunnil, P/F Vágatunnil og P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar har kun ret til at lave ændringer i kundebetingelserne uden yderligere meddelelse, hvis ændringen udelukkende er til fordel for abonnenten. Andre ændringer i kundebetingelserne, med undtagelse af prisstigninger, har tunnelselskaberne ret til at gennemføre med et varsel på 30 dage.

8. Ikrafttrædelse

Disse betingelser træder i kræft d. 1. juli 2020.

Privatlivspolitik

Tunnil P/F har dataansvaret for de oplysninger, som vi samler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles ifølge reglerne.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt og har derfor vedtaget følgende privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Kontakt oplysninger

Hvis du ønsker at henvende dig til os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du anvende følgende:

TUNNIL P/F

Heiðavegur 57

660 Saltangará

www.tunnil.fo

Uni Danielsen, direktør, tel.: +298 350204, mailadresse: ud@tunnil.fo

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle oplysninger, som på en eller anden kan henvise til dig. Hvis det er således, at du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, er det ikke muligt at oprette, bevare og overholde eventuelle aftaler med dig.

For at gøre enhver aftale med os om betaling og betalingssystem, er det nødvendigt, at du accepterer, at Tunnil har kontakt med tredjeparter som beskrevet nedenfor.

Hvis du bruger de undersøiske tunneler (Norðoyatunnelen, Vágatunnelen og Eysturoyartunnelen), bliver du (bilen, ejeren og den registrerede bruger) registreret som kunde hos TUNNIL.

TUNNIL har tre forskellige kunderegistreringer:

 • Kunder, der ikke har en betalingsaftale med TUNNIL, men taler hver tur for sig på nettet.
 • Kunder, der har eller registrerer en betalingsaftale.
 • Kunder, der ikke har en betalingsaftale med TUNNIL, men får en regning tilsendt med posten.

I vores behandling af opkrævning, betalingsaftaler og betalinger samarbejder vi med flere tredjeparter til lagring og behandling af data, bl.a. udbydere af IT-løsninger som bogholderi, system til ekspedition af brug af tunnelen, overvågningssystemer mm. Disse behandler kun oplysninger på vegne af os, og skal ikke bruge dem til eget formål. I særlige tilfælde videregives data til banker, inkassoselskaber og af sikkerhedsmæssige årsager til selskaber, der opbevarer vores oplysninger mm.

Vi bruger kun databehandler fra EU eller sikre tredjelande, der har de nødvendige sikkerhedsforhold samt selskaber i lande, der kan yde den nødvendige datasikkerhed.

Kunde (uden aftale, men som betaler på nettet)

Hvis du ønsker at være kunde hos os og bruge vores tjenester, uden aftale, men betale på nettet, er det nødvendigt, at vi får følgende personoplysninger om dig:

 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Nummerplade
 • Bilens vægt
 • Billede af nummerpladen på bilen, der kører gennem tunnelen
 • Dato
 • Betalingskort

Personoplysninger om disse kunder samles til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og vores ydelse
 • Administration af din kontakt med os

Disse oplysninger samles med grundlag i følgende lovhjemmel:

 • Behandlingen er begrundet i aftalen om at bruge tunnelerne og ved at betale på nettet.
  • Behandlinger udføres med grundlag i at ”overholde retslige pligter”.
   • Lagtingslov nr. 6 fra 8. februar 2000, Vágatunnilin,
   • Lagtingslov nr. 7 fra 27. februar 2006, Norðoyatunnilin
   • Lagtingslov nr. 54 fra 6. maj 2016, Eysturoyar- og Sandoyartunnilin, og
   • Lagtingslov nr. 178 fra 17. december 2020, om overtagelse og overvågningsudstyr.

Oplysningerne gemmes så længe, som det efter reglerne er tilladt, og vi sletter dem, når vi ikke har brug for dem længere. Perioden er betinget af, hvilke oplysninger der er tale om, og hvorfor de gemmes. Normalt bliver oplysninger vedrørende kunder slettet, efter at aftalen er afsluttet, eller når det vurderes, at kontakten ikke længere er relevant.

 • Oplysninger om kunder slettes normalt 5 år efter, at den seneste kontakt har været, eller eventuelt før, hvis kunden anmoder om det.

Customer (with payment agreement)

Hvis du ønsker at blive kunde hos os og anvende vores tjenester og have en betalingsaftale, er det nødvendigt, at vi får følgende personoplysninger om dig:

 • Mailadresse
 • Adgangskode til din konto hos os
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Nummerplade
 • Bilens mærke, årgang og vægt
 • Billede af bilen, der kører gennem tunnelen

Personoplysninger om disse kunder samles med følgende formål

 • Behandling af dit køb og vores ydelse
 • Administration af din kontakt med os

Disse oplysninger samles med grundlag i følgende lovhjemmel:

 • Behandlingen er begrundet i aftalen om at bruge tunnelerne og ved at betale på nettet.
  • Behandlinger udføres med grundlag i at ”overholde retslige pligter”.
   • Lagtingslov nr. 6 fra 8. februar 2000, Vágatunnilin,
   • Lagtingslov nr. 7 fra 27. februar 2006, Norðoyatunnilin
   • Lagtingslov nr. 54 fra 6. maj 2016, Eysturoyar- og Sandoyartunnilin, og
   • Lagtingslov nr. 178 fra 17. december 2929, om overtagelse og overvågningsudstyr.

Oplysningerne gemmes så længe, som det efter reglerne er tilladt, og vi sletter dem, når vi ikke har brug for dem længere. Perioden er betinget af, hvilke oplysninger der er, og hvorfor de gemmes. Normalt bliver oplysninger vedrørende kunder slettet, efter at aftalen er afsluttet, eller når det vurderes, at kontakten ikke længere er relevant.

 • Oplysninger om kunder slettes normalt 5 år efter, at den seneste kontakt har været.

Kunde (uden aftale, men som får regning med posten)

Hvis du ønsker at være kunde hos og anvende vores tjenester uden at have nogen aftale, men få regning tilsendt med posten, er det nødvendigt med følgende personoplysninger om dig:

 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Nummerplade
 • Bilens vægt
 • Billede af bilen, der kører gennem tunnelen

Personoplysninger om disse kunder samles til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og vores ydelse
 • Administration af din kontakt med os

Disse oplysninger samles med grundlag i følgende lovhjemmel:

 • Behandlingen er begrundet i aftalen om at bruge tunnelerne og ved at betale på nettet.
  • Behandlinger udføres med grundlag i at ”overholde retslige pligter”.
   • Lagtingslov nr. 6 fra 8. februar 2000, Vágatunnilin,
   • Lagtingslov nr. 7 fra 27. februar 2006, Norðoyatunnilin
   • Lagtingslov nr. 54 fra 6. maj 2016, Eysturoyar- og Sandoyartunnilin, og
   • Lagtingslov nr. 178 fra 17. december 2929, om overtagelse og overvågningsudstyr.

Oplysningerne gemmes så længe, som det efter reglerne er tilladt, og vi sletter dem, når vi ikke har brug for dem længere. Perioden er betinget af, hvilke oplysninger der er, og hvorfor de gemmes. Normalt bliver oplysninger vedrørende kunder slettet, efter at aftalen er afsluttet, eller når det vurderes, at kontakten ikke længere er relevant.

 • Oplysninger om kunder slettes normalt 5 år efter, at den seneste kontakt har været.

Udbydere og samarbejdspartnere

Hvis du ønsker at være vores udbyder eller samarbejdspartner, er det nødvendigt, at vi får følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nummer
 • Bankoplysninger

Personoplysninger om udbydere og samarbejdspartnere samles med grundlag i følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelse
 • Administration af din kontakt med os

Disse oplysninger samles med grundlag i følgende lovhjemmel:

 • Behandling udføres med grundlag i at ”have en aftale” ifølge § 8 i DVL.

Oplysningerne gemmes så længe, som det efter reglerne er tilladt, og vi sletter dem, når vi ikke har brug for dem længere. Perioden er betinget af, hvilke oplysninger der er, og hvorfor de gemmes. Normalt bliver oplysninger vedrørende kunder slettet, efter at aftalen er afsluttet, eller når det vurderes, at kontakten ikke længere er relevant.

 • Oplysninger om kunder slettes normalt 5 år efter, at den seneste kontakt har været.

Jobansøgning/ansøgere

Når vi modtager en jobansøgning og bilag, bliver alle dokumenterne læst af lederen med det formål at svare og vurdere indholdet i forbindelse med en specifik stilling. Vores lovhjemmel til behandlingen af ansøgningen er ”dokumenteret interesse”.

Ansøgning og bilag deles videre internt til personer, der er i ansættelsesudvalget, og bliver ikke videregivet til andre udenfor selskabet.

Personoplysninger, der kommer frem i ansættelsesprocessen, behandlendes med følgende grundlag: ”dokumenteret interesse”.

Ansøgninger og bilag gemmes, til den rette ansøger er fundet, og ansættelsesprocessen er afsluttet. Efter dette slettes ansøgning og bilag for dem, der ikke fik stillingen.

Når der er tale om uopfordrede ansøgninger, gemmes ansøgning og bilag højst 6 måneder, for siden at slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, skal der anmodes om nyt samtykke fra ansøgeren.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tage det tilbage ved at henvende dig til os.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker flere oplysninger.

Andre oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har foretaget passende tekniske og administrative tiltag mod, at dine oplysninger ved et tilfælde eller ulovligt bliver slettet, offentliggøres, bortkommer, taber i værdi, eller uvedkommende får fat på dem, de bliver misbrugt eller på anden vis bliver behandlet i uoverensstemmelse med loven. Dataansvaret sikrer, at behandlingen kun kan ske, når alle datasikkerhedsregler følges, iflg. Databeskyttelsesloven § 7.

Kontrol med overvågningskamera

Som en del af sikkerhedssystemet og betalingsmuligheder i tunnelerne, som TUNNIL administrerer, er der kontrol med overvågningskameraer. TUNNIL sikrer til enhver tid, at brugen af overvågningskameraer udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i loven.

Alle optagelser gemmes i 14 dag, og siden slettes optagelserne. Der kan forekomme årsager til at gemme optagelserne længere.

Dataminimering

Vi indhenter, behandler og gemmer kun persondata, der er nødvendig i forbindelse med at opfylde vores fastsatte formål. Det kan desuden være lovgivet, hvilken slags data, det er nødvendigt at indhente og gemme i forbindelse med vores arbejde. De forskellige områder af persondata, som vi behandler, fastsættes efter behovet for at opfylde en aftale eller en anden retsmæssig pligt.

Opdateret data

Vores tjeneste er betinget af, at din data er korrekt og opdateret, og vi anmoder dig om at oplyse os om betydelige ændringer i dine data. Du kan anvende ”kontaktoplysninger” ovenfor til at oplyse os om ændringer på det område, så sørger vi for at dagføre dine persondata. Hvis vi selv bemærker, at data ikke er korrekt, opdaterer vi oplysningerne og meddeler dig det.

Meddelelse via SMS

Du kan tilmelde dig meddelelser på mobiltelefonen med SMS i tilfælde af, at en af tunnelerne er lukket. Du kan vælge, hvilken tunnel du ønsker at få meddelelser om. Hvis du ønsker, at vi skal ophøre med at sende dig meddelelserne med SMS, skal du meddele os det på telefon +298 350200 eller med mail tunnil@tunnil.fo. Tu kan bruge ”kontaktoplysninger” ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender flere tredjeparter til opbevaring og behandling af data, bl.a. udbydere af IT-løsninger, som bogholderi, system til ekspedition af brug af tunnelerne, overvågningssystemer mm. De behandler kun oplysninger på vegne af os og bruger dem ikke til eget formål. I betydelige tilfælde bliver data videregivet til Aktstovan, banker, inkassoselskaber mm.

Vi bruger kun databehandlere fra EU eller sikre tredjelande, der har de nødvendige sikkerhedsforhold, samt selskaber i lande, der kan tilbyde tilfredsstillende sikkerhed for databeskyttelse.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi gemmer dine persondata og få at vide, hvem der får data om dig, i den grad vi behandler data i Færøerne og i udlandet.
 • Hvis du beder om det, kan vi oplyse/give dig data, som vi behandler om dig. Der kan dog være begrænset hjemmel, hvis andres privatliv skal beskyttes, forretningshemmelighed og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener, at persondata, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret at få dem rettede. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvor fejlen er, og hvordan den kan rettes. Vi opfordrer dig til at være nøjagtig med dine anmodede rettelser, ellers kan det være svært for os, og kan i visse tilfælde medføre, at vi ikke kan udføre dine rettelser.
 • I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forbindelse med det formål, som vi indhentede dem til, så kan du anmode om at få dem slettet. Du også tage kontakt til os, hvis du mener, at dine persondata behandles mod loven eller andre retsmæssige aftaler.
 • Du har ret til at sende klage til dataeftersynet (dat.fo)
  • Dátueftirlitið
  • Tinganes
  • Postboks 300
  • FO-110 Tórshavn
  • Tlf: +298 309100
  • Mail: dat@fo
 • Du har ret til at nægte vores behandling af dine persondata. Du kan også nægte, at vi videregiver dine data til markedsføring. Du kan bruge vores oplysninger øverst til at sende din klage. Hvis din klage er dokumenteret, sørger vi for at indstille behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed fra at gøre brug af dataportabilitet, hvis du ønsker, at dine oplysninger overføres til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til.

Når du henvender dig til os med en anmodning om at rette eller slette dine persondata, undersøger vi, hvorvidt du opfylder betingelserne. Siden foretager vi ændringerne eller sletter dataene hurtigst muligt.

Du kan bruge dine rettigheder til at henvende dig til os.